Tập hợp các câu hỏi thường gặp về Hệ thống quản lý phân phối S3DMS.

Lên phía trên
Liên hệ với ai khi hệ thống gặp sự cố?
Câu hỏi:

Sau khi triển khai xong Hệ thống quản lý phân phối S3DMS nếu gặp các sự cố hoặc cần giải đáp thắc mắc sẽ liên hệ với ai?

Trả lời:
Hãy liên hệ với đội Hỗ trợ S3DMS hoặc liện hệ trực tiếp đến số máy 0977 719 728
Lên phía trên
Cần chuẩn bị gì trước để có thể chạy thử hệ thống?
Câu hỏi:

Cần chuẩn bị gì trước để có thể chạy thử hệ thống?

Trả lời:
Hãy tham khảo thông tin hướng dẫn ở đây