Qui trình triển khai S3DMS

S3Vietnam sẽ triển khai Hệ thống quản lý phân phối S3DMS theo qui trình như sau:
Qui trình triển khai S3DMS
 • B1: Giới thiệu tổng quát về hệ thống
 • B2: Cài đặt hệ thống qua Internet
 • B3: Hướng dẫn khởi tạo dữ liệu đầu vào trên S3IM
  • Tạo và nhập vào hệ thống danh sách Kho bãi, Nhà cung cấp, Mặt hàng, Khách hàng, Nhân viên, định nghĩa các chương trình Khuyến mãi, chiết khấu.
  • Để có thể khởi tạo dữ liệu nhanh nhất hãy hỗ trợ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây
 • B4: Hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống trên S3IM
  • Hướng dẫn các nghiệp vụ Mua hàng
  • Hướng dẫn các nghiệp vụ Bán hàng
  • Hướng dẫn sử dụng S3SO trên điện thoại di động (nếu có)
 • B5: Hướng dẫn quản lý Công nợ (nếu có)
 • B6: Hướng dẫn các báo cáo chuyên dụng
 • B7: Vận hành thử nghiệm
 • B8: Chốt tồn kho thực tế
 • B9: Vận hành thực tế
 • B10: Cài đặt Báo cáo riêng (nếu có)
 • B11: Vận hành vào bảo trì hệ thống
 • B12: Hỗ trợ bởi S3Vietnam

Tác giả bài viết: S3Vietnam

Nguồn tin: S3Vietnam