S3DMS hỗ trợ Báo cáo hàng ngày cho kênh phân phối Masan Food

S3Vietnam đã triển khai thành công trên S3DMS các Báo cáo riêng hỗ trợ cho Nhà phân phối (NPP) sản phẩm của Masan Food. Các Báo cáo này được kết xuất (export) trực tiếp ra Microsoft Excel theo mẫu Báo cáo hàng ngày của Masan, NPP có thể gửi đi nhanh chóng, tiện dụng.

1. Báo cáo Bán hàng

Màn hình kết xuất

Báo cáo Bán hàng cho Masan Food trên S3DMS

Màn hình số liệu chi tiết (phần 1)

Báo cáo Bán hàng cho Masan Food trên S3DMS

Màn hình số liệu chi tiết (phần 2)

Báo cáo Bán hàng cho Masan Food trên S3DMS

2. Báo cáo Xuất kho hàng ngày theo NVBH

Màn hình kết xuất

Báo cáo Xuất kho theo NVBH cho Masan Food trên S3DMS

Màn hình số liệu chi tiết

Báo cáo Xuất kho theo NVBH cho Masan Food trên S3DMS

3. Báo cáo Sản lượng Khách hàng Bán buôn

Màn hình kết xuất

Báo cáo Sản lượng Khách hàng bán buôn cho Masan Food trên S3DMS

Màn hình số liệu chi tiết

Báo cáo Sản lượng Khách hàng bán buôn cho Masan Food trên S3DMS

Tác giả bài viết: S3Vietnam

Nguồn tin: S3Vietnam